Aktualności

Przedsiębiorco z Małopolski!

Już dziś, weź udział w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Grantodawcą, czyli udzielającym Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.

Twoje przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na terenie małopolski i należy do sektora przedsiębiorstw MŚP (mikro, małe, średnie)? A może prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie głównym miejscem jej prowadzenia jest małopolska? Potrzebujesz specjalistycznej usługi doradczej? Chcesz skorzystać z dofinansowania tej usługi? Jeśli chociaż raz odpowiedziałeś „TAK” to TEN projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej przez naszych fachowców w zakresie:
• organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
• wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
• instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,

Oferta skierowana jest do firm zainteresowanych zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności kosztowej działalności firmy.

Przedsiębiorco! Możesz uzyskać aż dwa Granty!
Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych!

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci wszystkich niezbędnych informacji!